کد خبر: 1498
ف
برآورد وضعیت ماهانه
شماره دی ماه 1396
این گزارش به اتفاقات مهم و حوادث یک ماه پرداخته و در قالب برآورد وضعیت منتشر شده است.

 

معاونت تحقیقات کاربردی اندیشکده مطالعات جهان اسلام 

 

شناخت مسائل، وضعیت و نگاه دوباره به اتفاقات ماه و اهمیت‌دهی به هر یک از این اتفاقات می‌تواند در حوزه تصمیم‌گیری مؤثر باشد. ضریب دهی موضوعی به اتفاقات و جداسازی آن‌ها از یکدیگر و درنهایت نگاه دوباره به این موضوعات اثربخشی‌ای دارد که در حین واقعه گهگاه کمتر به آن توجه می‌شود. در سلسله گزارش‌های «برآورد وضعیت ماهانه» معاونت تحقیقات کاربردی اندیشکده مطالعات جهان اسلام به این موضوع اشاره‌شده است. جهت دانلود شماره دی ماه 1396 به لینک زیر مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

������